Hellenistic Egypt: Monarchy, Society, Economy, Culture (Hellenistic Culture and Society) 22,49 EUR*